Koninklijk paar bezoekt Mecklenburg–Voor-Pommeren en Brandenburg | De Oranjes

donderdag 23 mei 2019

Koninklijk paar bezoekt Mecklenburg–Voor-Pommeren en Brandenburg

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten van maandag tot en met woensdag de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg. Jaarlijks brengt het Koninklijk paar een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen. 
Foto: Jasper Kettner/Nederlandse Ambassade
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werden maandagochtend ontvangen bij de Staatskanselarij van Mecklenburg-Voor-Pommeren door minister-president Manuela Schwesig en haar echtgenoot Stefan Schwesig. Na het kennismakingsgesprek vertrokken ze naar de Orangerie van Schloss Schwerin, waar een lunch werd aangeboden door de minister-president. Koning Willem-Alexander en de minister-president hielden hier een toespraak. Vervolgens brachten ze een bezoek aan de Landtag, het deelstaatparlement. Aansluitend bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Het IOW maakt deel uit van de Leibniz-Gemeinschaft, een netwerk van Duitse onderzoeksinstellingen. Tijdens het bezoek vonden workshops plaats in samenwerking met Nederlandse partners, onder andere de Universiteit van Utrecht en Deltares over verschillende aspecten van kustbescherming. Centraal in het onderzoeksprogramma van het IOW staat de vervuiling van de kust door macro- en microplastics bij de Oostzee. Het project “PlasticSchool” is een onderwijsprogramma waaraan vele middelbare scholen uit Duitsland deelnemen.

Tijdens het bezoek ondertekenden het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Forschungszentrum Jülich (PtJ) en het eerdergenoemde IOW een intentieverklaring voor meer Duits-Nederlandse samenwerking ter versterking van een klimaatbestendig kustbeschermingsbeleid. Maandagavond vond in het Kurhaus in Warnemünde een handelsdiner plaats met de deelnemers aan de maritieme handelsmissie en andere programmaonderdelen als kustbescherming en landbouw.
Foto: Jasper Kettner/Nederlandse Ambassade
Dinsdagmorgen bezocht het Koninklijk Paar MV Werften in Rostock, waar cruiseschepen worden gebouwd. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima kregen een rondleiding over het 850.000 m2 grote terrein waarbij er aandacht was voor het vakmanschap binnen het bedrijf en de opleiding van jongeren die een leer-werktraject volgen.
Bij het bezoek aan de Nederlandse bedrijvenmissie bij MV Werften, was het Koninklijk Paar ook aanwezig bij een maritiem symposium en gaf de Koning het startsein voor het matchmaking event, waar Nederlandse en Duitse bedrijven uit de scheeps-en jachtbouwsector aan deelnemen.
Dinsdagmiddag bezocht het Koninklijk Paar een veldstenen schuur “Die Scheune” van Duitsland in het dorp Bollewick’, exemplarisch voor landelijke regio’s als het gaat om ontwikkeling en demografie. In de tot cultureel- en marktcentrum omgebouwde koeienschuur vond een bijeenkomst plaats over de uitdagingen van krimpregio’s op het platteland. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken met de ereburgemeester van Bollewick en initiatiefnemers van diverse projecten op het gebied van zorg, sociale participatie en werk en opleiding op het platteland.
Na een lunch ontmoette het Koninklijk Paar minister-president Dietmar Woidke van Brandenburg bij een bezoek aan een akkerbouwbedrijf in Nauen. Bij dit door vader en dochter geleid bedrijf, gaat het om bedrijfsopvolging en duurzame ontwikkeling en innovatie in de landbouw. Op het bedrijf ontmoetten de Koning en Koningin de minister voor Plattelandsontwikkeling, Milieu en Landbouw van Brandenburg. Daarnaast vonden er gesprekken plaats tussen jonge agrarische ondernemers uit Nederland, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg over de toekomst van de landbouw. Zij spraken over thema’s als innovatie, verduurzaming, bedrijfsopvolging en bedrijfsvitaliteit.
Dinsdagmiddag werd ook een bezoek gebracht aan de Henning von Tresckow Kazerne in Potsdam. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten, in aanwezigheid van minister Bijleveld van Defensie en haar Duitse collega Von der Leyen, het Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EFK). Nederland en Duitsland zijn bij de meeste internationale missies gezamenlijk actief in het inzetgebied als logisch gevolg van een langdurige militaire samenwerking en vergaande integratie van militaire eenheden tussen beide landen. Tijdens het bezoek werd onder andere gesproken over de multinationale gevechtseenheid die gestationeerd is in Rukla en tijdens het staatsbezoek aan Litouwen in juni 2018 is bezocht. Ook werd stilgestaan bij de manier waarop militairen, maar ook familieleden worden voorbereid op een uitzending. Tijdens een live videogesprek met een missiegebied werd gesproken over de ervaringen van de Duits-Nederlandse militaire samenwerking in het land.

Foto's: Jasper Kettner/Nederlandse Ambassade

Dinsdagavond vond in samenwerking met het Literaturbüro Brandenburg een themadiner plaats in de Historische Saftfabrik Werder. De Duitse schrijver Lutz Seiler en de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa gingen in gesprek met moderator Luzia Braun over het veranderende platteland.

Woensdagmorgen werd het Koninklijk Paar ontvangen door minister-president Dietmar Woidke bij de Staatskanselarij van Brandenburg. Vervolgens bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Wissenschaftspark Albert Einstein, waar zij in de historische ‘Groβer Refraktor’ uit 1899 kennismaken met het Duitse GeoForschungsinisititut (GFZ), het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) en Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die onderzoek verrichten op het gebied van energietransitie. Er werd onder meer gesproken over geothermie, ondergrondse energieopslag en de ecologische, economische en sociale gevolgen van klimaatverandering. Door de Vrije Universiteit en het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung werd een intentieverklaring ondertekend voor verdere versterking van wetenschappelijke samenwerking. Aansluitend vond een bezoek plaats aan de Media Tech Hub Potsdam op het terrein van Studio Babelsberg in Potsdam. Hier bevindt zich een netwerk van bedrijven. Het Koninklijk paar kreeg een korte rondleiding op het terrein van studio Babelsberg en ontmoetten de deelnemers aan de missie gericht op de creatieve industrie. Zij kregen een presentatie over de geschiedenis van de studio’s en ontwikkelingen op het gebied van mediatechnologie en bekijken de Volucapstudio waarin 3D filmopnamen worden gemaakt.
Het programma in Brandenbrug eindigde op woensdagmiddag in Schloss Sanssouci in Potsdam, onderdeel van Unesco Werelderfgoed, waar door de minister-president een lunch werd aangeboden aan het Koninklijk Paar. Tijdens de lunch hielden Koning Willem-Alexander en de minister-president een toespraak.


Foto: Jasper Kettner/Nederlandse Ambassade

1 opmerking:

  1. Wat een leuk verslag van een ontspannen en gezellig koningspaar met mooie foto's er bij

    BeantwoordenVerwijderen